Wsparcie, jakiego potrzebujesz.
Jakość, której oczekujesz.

Jeśli czytasz moją stronę to oznacza, że poszukujesz sposobu na:

  • rozwiązanie sporu
  • uregulowanie kwestii prawnych bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
  • szybsze zakończenie procesu sądowego
  • podniesienia umiejętności komunikacyjnych w rodzinie, szkole lub miejscu pracy
Z pewnością chcesz się dowiedzieć w jaki sposób jako mediator i szkoleniowiec mogę Ci pomóc…
Zadzwoń, a ja odpowiem na nurtujące Cię pytania i razem ustalimy sposób postępowania oraz możliwe rozwiązania w Twojej sprawie.

Zapraszam do kontaktu 

Jolanta Koczorowska

Prowadzę mediacje prywatne i na zalecenie sądu m. in. z zakresu prawa: 

cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, 

pracowniczego, medycznego, administracyjnego i prawa zamówień publicznych

Prowadzę również mediacje na zlecenie PFRON.

Mediacja rodzinna

umożliwia uregulowanie bez udziału sądu sporne kwestie rodzinne w takich sprawach jak np. wysokość alimentów, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustanie obowiązku alimentacyjnego itp. 
Przedmiotem mediacji może być uregulowanie kwestii okołorozwodowych lub pojednanie małżonków.

Mediacja cywilna

umożliwia szybko i w sposób odformalizowany rozwiązać spory dotyczące np. spraw o zachowek, działu spadku, ustanowienia służebności, sporów granicznych, zniesienia współwłasności, konfliktów sąsiedzkich, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z umów cywilnych itp.

Mediacja gospodarcza

umożliwia ugodowe zakończenie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, który powstał w związku z prowadzoną przez nich działalnością np. sprawy o zapłatę, o należyte wykonanie umowy, roszczenia wynikające z umów na roboty budowlane, kary umowne, zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego, spory pomiędzy organami przedsiębiorstwa itp.