Mediacja ... od czego zacząć?

Najlepiej od kontaktu z mediatorem!

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

 

Mediacja umowna (tzw. pozasądowa, prywatna) 

Jeśli chcesz skorzystać z mediacji w spornej sprawie, która nie została jeszcze skierowana na drogę postępowania sądowego zapraszam do kontaktu telefonicznego lub przesłanie zapytania drogą elektroniczną na adres: koczorowska.mediator@gmail.com. 


   Mediacja sądowa 

Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania (art. 1838 § 1 kpc). W związku z powyższym w przypadku sprawy, która została już przez Państwa skierowana do sądu lub toczy się w sądzie (prokuraturze) przeciwko Państwu wniosek o skierowanie jej do mediacji może złożyć każda ze stron i na każdym etapie postępowania. Wniosek może mieć formę pisemną lub ustną (podczas rozprawy). Zarówno w piśmie, jak i ustnym oświadczeniu należy wskazać osobę wybraną przez Państwa na mediatora przez podanie jego imienia i nazwiska. W przypadku braku wskazania osoby mediatora zostanie on wyznaczony przez sąd  (art. 1839 § 1 kpc).  

 

W przypadku pytań dotyczących mediacji, jej przebiegu, skutków bądź potrzeby uzyskania informacji na temat możliwości złożenia wniosku o mediację w toczącej się już przed sądem sprawie - zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 605 240 101