Biorę udział w propagowaniu mediacji

"Sąd Rejonowy w Świeciu informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniu 12.10.2020r. w godz. 14.00 - 17.00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu ul. Sądowa 12 (Punkt Obsługi Interesanta, tel. 52 3332863) będzie pełnić dyżur Pani Jolanta Koczorowska - stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy."


Edukuję, bo wierzę, że warto!

Uczę dzieci, a przy okazji tak że ich rodziców jak ze sobą rozmawiać i bez agresji rozwiązywać spory. Mówimy w tym samym języku, ale często nie potrafimy się zrozumieć. Wierzę, że edukacja w zakresie komunikacji, mediacji i negocjacji ukształtuje nowe pokolenie, które będzie potrafiło w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty bez angażowania sądów.  

Uczestniczę w rozmowach o mediacji

17 marca i 28 kwietnia 2021 roku uczestniczyłam w e-spotkaniu zorganizowanym przez Wydział ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości z mediatorami.

Rozmowy dotyczyły m.in. wyzwań stojących przed mediatorami w codziennej pracy, konieczności zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, szerzenia idei mediacji wśród dzieci i młodzieży oraz działań promocyjno-informacyjnych. 

 Wspólna sprawa 12.05.2021 

(TVP3 Bydgoszcz)

 "Rozwód...a w tle walka o dzieci. Z taką sytuacją zmaga się wiele rodzin w Polsce. Czym jest alienacja rodzicielska? Jakie są jej konsekwencje? Jak rozmawiać, by znaleźć wspólne rozwiązanie?" 

W programie miałam okazję powiedzieć kilka słów o mediacji. Zachęcam do zobaczenia programu i wysłuchania wszystkich uczestników. Pamiętajmy, że dobro dzieci to nasza wspólna sprawa i nasza przyszłość.

 Konferencji pn. "Mediacja szansą dla każdego"


Dnia 8 października 2021 roku uczestniczyłam w Konferencji pn. "Mediacja szansą dla każdego" zorganizowanej przesz Wielkopolską Izbę Przemysłowo - Handlową Oddział w Gnieźnie oraz Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Filia w Gnieźnie.

Gniezno - miejsce spotkań praktyków Podczas konferencji miałam okazje zabrać głos w panelu dyskusyjnym i podzielić się z jej uczestnikami swoimi pomysłami na temat propagowania mediacji.


 XVII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych

 Z okazji XVII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Toruń w dniu 15 marca 2022r. mogłam podzielić się ze studentami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych.


Działania z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową Odział w Gnieźnie 

 

 Spotkanie z przewodniczącym Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie Włodzimierzem Bobkiewiczem zaowocowało wywiadem, w którym wraz z mediatorką Anną Karwowską przybliżamy zalety i rolę mediacji w sprawach gospodarczych oraz wskazujemy, że jest to instytucja dzięki której przedsiębiorca może uniknąć postępowania sądowego.


Zachęcam do zapoznania się w artykułem: 


http://wiph.gniezno.pl/mediacja-gospodarcza-szansa-na-rozwiazywanie-sporow/


XIII Targi Edukacyjne w Mogilnie


 W sobotę 29.10.2022r. odbyły się w Mogilnie XIII Targi Edukacyjne zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 Wraz z mediator Anną Karwowską miałyśmy okazję uczestniczyć w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez prof. Marka Kaczmarzyka oraz zaprezentować ofertę mediacyjną i szkoleniową dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Konferencja

 p.n. „Mediacja w szkole – aktualne wyzwania i problemy”

Gniezno

W dniu 19 stycznia 2023r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa dotycząca mediacji w szkole p.n. „Mediacja w szkole – aktualne wyzwania i problemy”. Wraz z mediatorką Anną Karwowską przedstawiłyśmy uczestnikom konferencji aspekty prawne mediacji oraz etapy wdrażania mediacji rówieśniczych do szkół. Dziękuję organizatorom za zaproszenie, dyrektorom i pracownikom szkół za liczne przybycie oraz podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Wierzę, że nasze zawodowe ścieżki jeszcze się spotkają dla dobra dzieci i młodzieży!

Materiał dostępny :https://www.youtube.com/watch?v=mct_T5ssbxY&ab_channel=TvGniezno


        Dnia 6 marca 2023 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie odbyło się szkolenie p.n. „Mediacja w szkole – aktualne wyzwania i problemy”


W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy i psychologowie szkół podstawowych. Uczestnicy pozyskali wiedzę o prawnych aspektach mediacji oraz o programie wdrażania mediacji rówieśniczych do szkół.

Wszyscy zgodnie uznali, że mediacja sprzyja budowaniu dobrych relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami. Kreuje również pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły. 

Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Wraz z mediatorką Anną Karwowską działamy w obszarze upowszechniania wiedzy o mediacji. Działania te kierowane są do uczniów, kadry pedagogicznej szkół podstawowych i średnich oraz organizacji społecznych, przedsiębiorców i środowisk samorządowych.

Dziękuję dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gniezna Panu Marianowi Pokładeckiemu za zaproszenie i możliwość podzielenia się wiedzą na temat mediacji.