NOTA PRAWNA

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Mediator Jolanta Koczorowska. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada mediacyjna w żadnej sprawie. Mediator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek użyciem treści zawartych na tej stronie internetowej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat mediacji, jej przebiegu, skutków itp. powinny jej zasięgnąć w konkretnej sprawie bezpośrednio od Mediatora.  
Wszelkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Mediator nie gwarantuje ich aktualności czy przydatności w każdym czasie.
Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego i nie mogą być bez pisemnej zgody Mediatora wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.