Jestem certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, PEFRON oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku “Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W roku 2010 uzyskałam Licencję zarządcy nieruchomości. W listopadzie 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie w marcu 2018r. odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa.

W 2022 roku uzyskałam Certyfikat w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 30/01/2022/CIAPP) w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

 Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie”, „Windykacja – dochodzenie należności”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji” oraz uczestniczyłam w „Treningu asertywności i umiejętności społecznych”. Od listopada 2019 roku systematycznie poddaje się superwizji mediacyjnej. 

 Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora.

  Mediator nie tylko mediuje...

Biorę udział w propagowaniu mediacji

"Sąd Rejonowy w Świeciu informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniu 12.10.2020r. w godz. 14.00 - 17.00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu ul. Sądowa 12 (Punkt Obsługi Interesanta, tel. 52 3332863) będzie pełnić dyżur Pani Jolanta Koczorowska - stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy."

Edukuję, bo wierzę, że warto!

Uczę dzieci, a przy okazji także ich rodziców jak ze sobą rozmawiać i bez agresji rozwiązywać spory. 

Mówimy w tym samym języku, ale często nie potrafimy się zrozumieć. Wierzę, że edukacja w zakresie komunikacji, mediacji i negocjacji ukształtuje nowe pokolenie, które będzie potrafiło w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty bez angażowania sądów. 


Uczestniczę w rozmowach o mediacji

17 marca i 28 kwietnia 2021 roku uczestniczyłam w e-spotkaniu zorganizowanym przez Wydział ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości z mediatorami. Rozmowy dotyczyły m.in. wyzwań stojących przed mediatorami w codziennej pracy, konieczności zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, szerzenia idei mediacji wśród dzieci i młodzieży oraz działań promocyjno-informacyjnych.

Mediacja gospodarcza szansą na rozwiązywanie sporów

Spotkanie z przewodniczącym Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie Włodzimierzem Bobkiewiczem zaowocowało wywiadem, w którym wraz z mediatorką Anną Karwowską przybliżamy zalety i rolę mediacji w sprawach gospodarczych oraz wskazujemy, że jest to instytucja dzięki której przedsiębiorca może uniknąć postępowania sądowego.

Zachęcam do zapoznania się w artykułem:http://wiph.gniezno.pl/mediacja-gospodarcza-szansa-na-rozwiazywanie-sporow/  

Wspólna sprawa 12.05.2021 
(TVP3 Bydgoszcz)

"Rozwód...a w tle walka o dzieci. Z taką sytuacją zmaga się wiele rodzin w Polsce. Czym jest alienacja rodzicielska? Jakie są jej konsekwencje? Jak rozmawiać, by znaleźć wspólne rozwiązanie?" 
W programie miałam okazję powiedzieć kilka słów o mediacji. Zachęcam do zobaczenia programu i wysłuchania wszystkich uczestników. Pamiętajmy, że dobro dzieci to nasza wspólna sprawa i nasza przyszłość

Wspólna sprawa 12.05.2021 (tvp.pl)

Dnia 8 października 2021 roku uczestniczyłam w Konferencji pn. "Mediacja szansą dla każdego" zorganizowanej przesz Wielkopolską Izbę Przemysłowo - Handlową Oddział w Gnieźnie oraz Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Filia w Gnieźnie.


Podczas konferencji w Gnieźnie miałam szansę zabrać głos w panelu dyskusyjnym i podzielić się z jej uczestnikami swoimi pomysłami na temat propagowania mediacji.


Z okazji XVII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Toruń w dniu 15 marca 2022r. mogłam podzielić się ze studentami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych.

TARGI EDUKACYJNE W MOGILNIE

29 października 2022r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się targi edukacyjne. Dzięki zaproszeniu otrzymanemu od dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie Pana Macieja Herwarta wraz z mediatorką Anną Karwowską
miałyśmy okazję porozmawiać z uczestnikami i gośćmi Targów, a przede wszystkim przekazać garść informacji o mediacji oraz przedstawić ofertę szkoleń z zakresu mediacji i komunikacji dla szkół podstawowych i średnich.

KONFERENCJA - „Mediacja w szkole – aktualne wyzwania i problemy”

W dniu 19 stycznia 2023r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa dotycząca mediacji w szkole p.n. „Mediacja w szkole – aktualne wyzwania i problemy”. Wraz z mediatorką Anną Karwowską przedstawiłyśmy uczestnikom konferencji aspekty prawne mediacji oraz etapy wdrażania mediacji rówieśniczych do szkół.